Tulisan arab tholabul ilmi faridhotun ala kulli muslimin wal muslimat

Tulisan arab tholabul ‘ilmi faridhotun ala kulli muslimin artinya menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap laki-laki. Teks lengkapnya adalah sebagai berikut.

Tholabul Ilmi Arab Gundul

طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات

Tholabul ilmi artinya menuntut ilmu

Faridhotun artinya diwajibkan

Ala  artinya atas

Kulli artinya setiap

Muslimin artinya orang islam laki-laki

Wal muslimat artinya dan orang islam perempuan 

Nawaitu Tholabul ‘Ilmi Arab

Ini adalah teks niat untuk mencari ilmu 
نويت طلب العلم (saya berniat mencari ilmu , dalam bahasa jawa niat ingsung nggolek ilmu)

Tulisan Arab Tholabul ilmi minal mahdi ilallahdi

Menuntut ilmu juga diwajibkan dari lahir hingga mati. Jadi semasa hidup muslim dituntut untuk terus mencari ilmu. 
طلب العم من المهد الى اللحد
Artinya Menuntut ilmu dari buaian hingga liang lahat