Keutamaan Puasa Bulan Ramadhan
masnasih.com – Artikel ini membahas tentang keutamaan puasa di bulan ramadhan. Sumber : Kitab “Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah”, mengenai keutamaan bulan Ramadhan secara rinci dari hari ke hari. Berikut pembahasannya.

Keutamaan Puasa Hari Pertama – Terakhir Bulan Ramadhan

Rasulullah saw bersabda : “Sekiranya kalian memahami  apa yang akan anda  dapatkan di bulan Ramadhan, niscaya anda  akan meningkatkan  rasa syukur kalian untuk  Allah swt”.

Minggu 1

Pada mula  malam Ramadhan Allah swt memaafkan  semua dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan, menyanjung  beribu-ribu derajat, membangunkan guna  kalian lima puluh ribu kota di surga. (Hari kesatu  sudah laksana  itu, dosa-dosa anda  akan dimaafkan  dan disanjung  derajatnya, jadi tidak boleh  sampai anda  melewatkan puasa ramadhan)
Keutamaan hari ke-2 puasa Ramadhan ialah  Allah swt menulis  setiap ibadah kalian laksana  ibadah setahun  dan pahalanya laksana  pahala seorang nabi, menulis  puasa kalian laksana  puasa satu tahun.
Keutamaan hari ke-3 puasa Ramadhan ialah  Allah swt memberi kalian masing-masing  rambut di tubuh kalian taman permata yang estetis  di surga Firdaus, di atasnya dua belas ribu lokasi  tinggal dari cahaya, di bawahnya dua belas ribu lokasi  tidur dan di masing-masing  tempat istirahat  ada bidadari, masing-masing  hari seribu malaikat berangjangsana  dan masing-masing  malaikat membawa   hadiah guna  kalian.
Keutamaan hari ke-4 puasa Ramadhan ialah  Allah memberi kalian di surga Khuld tujuh puluh ribu istana dan di masing-masing  istana ada  tujuh puluh ribu rumah, di setiap lokasi  tinggal  ada  lima puluh ribu lokasi  tidur dan di masing-masing  tempat istirahat  ada  bidadari dan masing-masing bidadari mempunyai  seribu perhiasan yang lebih baik dari dunia dan segala isinya.
Keutamaan hari ke-5 puasa ramadhan, Allah swt memberi kalian di surga Al-Ma’wa beribu-ribu kota, masing-masing  kota ada  seribu rumah, di setiap lokasi  tinggal  ada  seribu meja makan, di atas masing-masing  meja santap  tujuh puluh ribu lokasi  makanan, di masing-masing  tempat makanan tujuh puluh macam makanan yang tidak sama satu dengan yang lain.
Keutamaan hari ke-6 puasa ramadhan, Allah swt memberi kalian di surga Darus Salam seratus ribu kota, di masing-masing  kota seratus perkampungan, di masing-masing  perkampungan seratus ribu rumah, di setiap lokasi  tinggal  seratus ribu lokasi  tidur dari emas yang panjang, masing-masing tempat istirahat  panjangnya seribu hasta, di atas lokasi  tidur ada  bidadari sebagai pasangan yang berdandan  dengan tiga puluh ribu perhiasan dari permata putih dan permata merah, dan masing-masing  bidadari membawa   seratus pelayan.
Keutamaan hari ke-7 puasa ramadhan, Allah swt memberi kalian di surga Na’im pahala laksana pahala seribu syuhada’ dan empat puluh ribu orang yang benar.

Minggu 2

Keutamaan hari ke-8 puasa Ramadhan, Allah swt memberi kalian pahala laksana  pahala amal enam puluh ribu berpengalaman  ibadah dan orang enam puluh ribu orang yang zuhud.
Keutamaan hari ke-9 puasa Ramadhan, Allah Azza wa Jalla memberi kalian apa yang diserahkan kepada seribu ulama, seribu orang yang i’tikaf, dan seribu orang yang menyambung tali persaudaraan.
Keutamaan hari ke-10 puasa Ramadhan, Allah Azza wa Jalla mengisi  tujuh puluh ribu hajat, dan memohonkan ampunan guna  kalian matahari, bulan, bintang-bintang, hewan  yang melata, burung, hewan  buas, masing-masing  bebatuan dan bongkahan tanah liat, masing-masing  yang kering dan yang basah, setiap hewan  di laut dan dedaunan di pepohonan.
Keutamaan hari ke-11 puasa Ramadhan, Allah Azza wa Jalla menulis  untuk kalian pahala laksana pahala empat kali orang yang haji dan umrah, masing-masing  yang haji bareng  seorang Nabi, dan masing-masing  yang umrah bareng  orang yang benar dan yang syahid.
Keutamaan hari ke-12 puasa Ramadhan, Allah Azza wa Jalla menjadikan untuk  kalian keimanan yang bisa  merubah keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan yang berlipat-ganda, dan mencatat untuk  kalian setiap kebajikan  seribu kebaikan.

Keutamaan hari ke-13 puasa Ramadhan, Allah Azza wa Jalla mencatat untuk  kalian pahala laksana pahala ibadah warga  Mekkah dan Madinah, dan Allah memberi kalian syafaat sebanyak  bebatuan dan bongkahan tanah liat yang ada salah satu  Mekkah dan Madinah.
Keutamaan hari ke-14 puasa Ramadhan, Kalian laksana  berjumpa dengan Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud dan Sulaiman, dan laksana  beribadah untuk  Allah Azza wa Jalla bareng  setiap Nabi sekitar  dua ratus tahun.

Minggu 3

Keutamaan hari ke-15 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla membayar  untuk kalian hajat-hajatdunia dan akhirat, memberi kalian apa yang diserahkan  kepada Nabi Ayyub; semua  malaikat pemikul Arasy memohonkan ampunan guna  kalian, dan pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla bakal memberi kalian empat puluh cahaya, sepuluh cahaya dari sebelah kanan kalian, sepuluh dari sebelah kiri kalian, sepuluh dari depan kalian, dan sepuluh cahaya dari belakang kalian.
Keutamaan hari ke-16 puasa ramadhan, Allah swt bakal  memberi kalian pada hari kalian dibangunkan  dari kubur enam puluh pakaian guna  kalian pakai, enam puluh onta guna  kalian kendarai, dan Allah swt mengantarkan  awan guna  menaungi kalian dari sengatan panas hari itu.
Keutamaan hari ke-17 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla menyatakan: “sungguh Aku telah memaafkan  mereka dan bapak-bapak mereka, Aku bakal  lindungi mereka dari azab hari kiamat.”
Keutamaan hari ke-18 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla menyuruh  malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pemikul Arasy dan Al-Karubin supaya  memohonkan ampunan guna  ummat Muhammad saw hingga  tahun berikutnya, dan Allah Azza wa Jalla menyerahkan  pada kalian pahala semua  syuhada’ Badar.
Keutamaan hari ke-19 puasa ramadhan, Semua malaikat langit dan bumi mohon  izin untuk Tuhannya guna  berziarah ke kuburan kalian masing-masing  hari, dan masing-masing  malaikat membawa   hadiah dan minuman guna  kalian.
Keutamaan hari ke-20 puasa ramadhan, pada sebuah  hari Allah Azza wa Jalla mengutus untuk kalian tujuh puluh Malaikat untuk mengawal  kalian dari masing-masing  setan yang terkutuk; Allah Azza wa Jalla menulis  untuk kalian masing-masing  hari kalian puasa laksana  berpuasa seratus tahun; menjadikan parit antara kalian dan neraka; memberi kalian pahala orang yang termaktub dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qu’an; Allah Azza wa Jalla menulis  untuk kalian masing-masing pena Jibril (as) sebagai ibadah satu tahun; menyerahkan  pada kalian pahala tasbih Arasy dan Kursi; dan memberi pasangan guna  kalian masing-masing  ayat Al-Qur’an seribu bidadari.
Keutamaan hari ke-21 puasa ramadhan, Allah swt meluaskan kuburan kalian seribu farsakh, menghilangkan dari kalian kegelapan dan kesepian, menjadikan kuburan kalian laksana  kuburan semua  syuhada’, dan menjadikan wajah kalian laksana  wajah Yusuf bin Ya’qub (as).

Minggu 4

Keutamaan hari ke-22 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla bakal  mengutus untuk  kalian malaikat maut laksana  pada semua  Nabi saw, mengamankan  kalian dari keganasan malaikat Munkar dan Nakir, dan menghilangkan dari kalian penderitaan dunia dan akhirat.
Keutamaan hari ke-23 puasa ramadhan, kalian akan mengarungi  shirathal mustaqim bareng  para Nabi, shiddiqin dan syuhada’, dan pahala kalian laksana  memberi makanan untuk  setiap anak yatim dari ummatku dan laksana  memberi pakaian untuk  setiap yang telanjang dari ummatku.
Keutamaan hari ke-24 puasa ramadhan, kalian tidak akan terbit  dari dunia kecuali kalian menyaksikan  kedudukannya di surga;, masing-masing  kalian diberi pahala seribu orang yang sakit, seribu pahala orang yang merantau guna  mentaati Allah Azza wa Jalla, kalian diberi pahala seribu pembebasan dari keturunan nabi Ismail (as).
Keutamaan hari ke-25 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla membangunkan guna  kalian di bawah Arasy seribu menara hijau, di atas masing-masing  menara ada  kemah dari cahaya, dan Allah Tabaraka wa ta’ala berfirman: “Wahai ummat Muhammad, Aku ialah  Tuhan dan kalian ialah hamba-Ku, bernaunglah kalian di bawah Arasy-Ku di menara-menara ini, santap  dan minumlah sepuas kalian, tidak boleh  takut dan tidak boleh  sedih; wahai ummat Muhammad, demi keagungan  dan keagungan-Ku, Aku bakal  mengirim kalian ke surga, kalian bakal  dibanggakan oleh orang-orang yang mula-mula  dan yang terakhir, Aku akan menyerahkan  pada masing-masing  kalian seribu mahkota dari cahaya, kendaraan onta yang Kuciptakan dari cahaya, tali kendalinya dari cahaya dan pada tali kendali tersebut  ada  seribulingkaran yang tercipta  dari emas, dan pada masing-masing lingkaran berdiri malaikat, dan masing-masing  malaikat memegang tongkat dari cahaya sampai-sampai  kalian menginjak  surga tanpa dihisab.
Keutamaan hari ke-26 puasa ramadhan, Allah swt memandang   kalian dengan kasih sayang-Nya, lantas  mengampuni seluruh  dosa kalian kecuali sogokan dan hartanya; Allah swt mensucikan lokasi tinggal  kalian masing-masing  hari tujuh puluh ribu kali dari ghibah dan dusta.
Keutamaan hari ke-27 puasa ramadhan, kalian seperti membantu  setiap mukmin dan mukminah, memberi pakaian pada tujuh puluh ribu orang yang telanjang, menolong  seribu orang yang menjalin tali persaudaraan; kalian seperti menyimak  semua buku  yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk  para Nabi-Nya.

Keutamaan hari ke-28 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla menjadikan untuk  kalian di surga Al-Khuld seratus ribu kota dari cahaya, memberi kalian di surga Al-Ma’wa seratus ribu istana dari perak; memberi kalian di surga Al-Jalal tiga ratus ribu mimbar (tempat yang tinggi) yang tercipta  dari misik, di masing-masing  mimbar seribu lokasi  tinggal  dari za’faran
Keutamaan hari ke-29 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla memberi kalian beribu-ribu lokasi tinggal  dan di setiap lokasi  tinggal  ada  menara putih, di masing-masing  menara terdapat lokasi tidur dari kafur putih dilengkapi dengan seribu permadani dari sutera hijau, di masing-masing permadani disiapkan bidadari yang dihiasi dengan tujuh puluh ribu hiasan, di kepalanya seribu dekorasi  dari permata
Keutamaan hari ke-30 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla mencatat untuk  kalian masing-masing hari sebelumnya pahala seribu suhada’ dan seribu orang yang benar; Allah Azza wa Jalla mencatat untuk  kalian laksana  beribadah lima puluh tahun; Allah Azza wa Jalla mencatat untuk  kalian untuk masing-masing  hari laksana  puasa dua ribu hari, dan mengusung  derajat kalian) Bulan Ramadhan seringkali  selama 30 hari atau 29 hari sebab  menggunakan perhitungan peredaran bulan
Baca Artikel Religi Lainnya.