dzikir setelah sholat fardhu

masnasih.com – Dzikir adalah salah satu cara seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengingat Allah SWT, dan merenungi ciptaan Allah SWT. Dengan berdzikir hati kita akan merasa tenang segala kegundahan akan hilang, menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Hati yang gersang menjadi segar.

Dzikir Setelah Sholat Fardhu yang Biasa Saya Lakukan

Ada 2 dzikir yang biasa saya lakukan ketika setelah selesai sholat fardhu yaitu dzikir singkat dan dzikir yang lumayan panjang seperti yang umum dilaksanakan bersama-sama di masjid.

Dzikir yang singkat yaitu membaca

 1. Istighfar (Astaghfirullahal ‘Adzim) 3x
 2. Syahadat (Asyhadu Anla ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah) 3x
 3. Sholawat (Allahumma Sholli ‘Ala Muhammad) 3x
 4. Bacaan Hawqalah (La haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adzim) 3x
 5. Surat Al-Ikhlas (Qul huwallahu ahad. Allahush shomad. Lam yalid walam yulad. Walam yaqullahu kufuwan ahad) 3x
 6. Ighfirlana Ya Allah. Khudz Biyadi. 3x

Dzikir yang panjang dengan membaca

 1. Isighfar (Astaghfirullahal ‘adzim. Li waliwa lidayya. Wali ash habil huquqi wajibad ‘alayya. Walijami’il muslimina wal muslimat. Wal mu’minina wal mu’minat. Al ahya iminhum wal amwat.) 3x
 2. Tahlil (la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumitu wahuwa ‘ala kulli syai’in qodir) 3x
 3. Doa Selamat (Allahumma Antassalam. Waminkassalam. Wailaika ya ‘udussalam. Wahayyina robbana bissalam. Waadhilnal jannatad darossalam. Tabarokta robbana wata’alaik. Ya dzal jalali wal ikrom). 1x
 4. Tasbih (Subhanallah) 33x
 5. Hamdalah (Alhamdulillah) 33x
 6. Takbir (Allahu Akbar) 33x
 7. Tahlil (lailaha illallah) 33x
 8. Doa
Namun sekarang ini saya sering menggunakan dzikir singkat. Dzikir panjang ketika jamaah di Masjid saja. Mungkin sekian dulu pembahasan dzikir setelah sholat fardhu. Semoga bermanfaat.